vzw Het Veerhuis-Siddartha MSOC Vlaams-Brabant Drughulpverlening met lage drempel, van hoge kwaliteit
U bent nu hier: Home - MaPa - MaPa-box - te koop

 

 

MaPa-box

 

Vier jaar geleden werden vanuit het opvoedingsproject MaPa 2 kinderboeken ontwikkeld, die bij uitgeverij Lannoo verschenen: ‘Als alles op zijn kop staat’, een prentenboek voor de leeftijd 3 tot 10 jaar en ‘Wibbo, een schuit op zolder’, een leesboek voor kinderen van 8 tot 15 jaar.

 

Deze boeken hadden de bedoeling om het druggebruik van hun ouders met de kinderen bespreekbaar te maken. Tijdens het geven van vorming over ouderschap en druggebruik aan andere diensten bleek dat heel wat hulpverleners deze leesboekjes wel kenden, maar niet goed wisten hoe ze die boeken moesten gebruiken en dat dan ook niet deden. De redenen die ze hiervoor aangaven waren onder meer een gebrek aan kennis over verslaving, over het effect van de verschillende producten en ook een gebrek aan durf om dit onderwerp met kinderen aan te pakken uit angst om iets verkeerd te zeggen of te doen.

 

Daarom werd de MaPa-box ontwikkeld:

 

MaPa box info film

 

Klik hierboven voor de infofilm, of lees verder hieronder.

 


De MaPaBox is bedoeld voor kleuters en lagere school kinderen en gaat uit van een beknopt basisverhaal, gebaseerd op 'Als alles op zijn kop staat', het boek van Evelien De Vlieger. De methodiek ervan is vooral gestoeld op ervaring en gegroeid uit de bundeling van de expertise van zowel de drughulpverlening van het MSOC Vlaams-Brabant als van het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 'De Schommel'. Hun feedback en tips hebben de projectmedewerkers van MaPa enorm geholpen.

 

Het eindresultaat, de MaPa-box, is een kleurrijk rood verteltheater geworden, waarin de kleurprenten van 'Als alles op zijn kop staat' worden geschoven. Het verhaal wordt best verteld met een handpop, het eekhoorntje, omdat kinderen dit vaak minder bedreigend vinden. Doorheen het verhaal kan het kind via kleine doe-opdrachten zijn eigen verhaal maken en vertellen.

Er zitten heel wat attributen in de koffer om de bredere gezinscontext te schetsen, zoals poppetjes die de verschillende gezinsleden, maar ook andere mensen kunnen voorstellen. Maar er werd ook gezorgd voor elementen waarmee het kind kan aangeven wat er bij het druggebruik, het 'vreemde land' uit het verhaal, hoort: alcoholflesjes, medicatie, zilverpapier, een politieauto, tralies, ...

 

 

MaPa box info film - still 1

 

MaPa box info film - still 2

 

MaPa box info film - still 3

 

 

Dankzij het werken met deze attributen kan men onder andere inzicht verwerven over wat het kind weet, ziet en beseft en kan men tevens een inschatting maken van de risicofactoren met betrekking tot het gebruik van de ouders.

 

Naast het vertellen van het verhaaltje kunnen kinderen ook de vraag of de opdracht krijgen om een tekening of collage te maken over het 'land' zoals het nu is, maar ook hoe het ideale 'land' van de kinderen er zou uitzien. Op die manier kan men te weten komen wat het kind in de eerste plaats zou willen veranderen aan zijn of haar situatie. 

Op het einde van het verhaal is er voor het kind ook nog ruimte om aan te geven wat er thuis nog wel goed loopt en om wat het kind graag doet of zou doen met mama en papa.

 

Via een uitgebreide handleiding in de MaPa-box krijgt de hulpverlener handvatten om te werken met de emotionele beleving van het kind en om het uitleg te geven over verslaving en over wat er met hun ouders aan de hand is. Die twee factoren kunnen de veerkracht van kinderen aanzienlijk vergroten. Het is heel belangrijk dat er aan het kind wordt uitgelegd wat verslaving precies is, wat er met hun ouders juist aan de hand is omdat zo kan worden voorkomen dat het kind zich zelf schuldig of verantwoordelijk gaat voelen voor het gedrag van zijn of haar ouders.

 

Er wordt in de handleiding ook per soort drugs informatie gegeven over de impact van het gebruik op ouderschap en er wordt gewezen op signalen die het makkelijker moeten maken om druggebruik bij ouders te herkennen.

De methodiek is zo uitgewerkt dat hij quasi onmiddellijk door een hulpverlener kan worden gebruikt. Het vergt natuurlijk wel een beetje oefening omdat er heel wat spelmateriaal in de MaPa-box zit waarmee kan worden gewerkt. Hoe meer creativiteit de begeleider aan de dag legt, hoe beter het resultaat kan zijn.

We hopen dat deze methodiek een bijdrage kan leveren aan een betere toekomst voor kinderen van druggebruikende ouders en dat de MaPa-box een hulpmiddel kan zijn bij het doorbreken van de generatieproblematiek, die verslaving dikwijls is.

De MaPa-box werd aan alle geïnteresseerden voorgesteld op 3 oktober 2014 en werd op veel belangstelling uit de sector onthaald.

 


 

 

Er is nog een gelimiteerd aantal boxen te koop voor 150 euro, de productieprijs van het geheel.

 

  

Joan Gabriel en Veerle Bex, MaPa-projectverantwoordelijken